Profil
 
På baggrund af min erfaring fra ansættelserne som kommunikationsansvarlig i privat og offentlig virksomhed, min bankuddannelse, uddannelsen som examineret assurandør og Diplomprøven i Afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København yder jeg strategisk og praktisk rådgivning om kommunikation internt og eksternt.


Dette sker både ved gennemførelse af uddannelser i intern kommunikation, i præsentationsteknik, i samarbejdet med medierne og ved konkret rådgivning - meget ofte i relation til medierne.


I Danmark påtager jeg mig desuden at føre klagesager i Pressenævnet.


Jeg er godt funderet i medielovgivningen i de 3 nordiske lande og rådgiver gerne om disse forhold. Derimod påtager jeg mig ikke opgaver i den forbindelse uden for Norden, idet jeg ikke har det fornødne kendskab til medierne og lovgivningen i andre lande.


Min rådgivning sker også som medlem af bestyrelser i aktieselskaber.


I en 10-års periode var jeg fast underviser på Den Journalistiske Efteruddannelse og i dag underviser jeg bl.a. på Rigspolitichefens Politiskole. Alene i 2006 undervises 160 politiansatte i mediesamarbejde.


Mine kunder benytter mig også jævnligt som rådgiver i forbindelse med ansættelse af kommunikationschefer og -medarbejdere.


Da virksomheden alene består af mig selv kan jeg garantere fuld fortrolighed med alle kundeoplysninger og i forbindelse med etablering af et samarbejde afgives altid en fortrolighedserklæring, som til fulde opfylder bl.a. de krav, som de etiske regler for handel med værdipapirer på Fondsbørsen foreskriver. Eksempelvis garanterer jeg, at jeg ikke direkte eller indirekte erhverver eller afhænder aktieposter i kundevirksomheder i en periode på op til 12 måneder efter et samarbejde måtte ophøre.


I min virksomhed kan der aldrig opstå interessekonflikter mellem kunder. Jeg har kun én kunde i hver branche.

 
 
Kontakt
Bellavista
Strandvejen 429
2930 Klampenborg
Telefon 40 27 50 30
Mail: flemming@hedemark.dk